PRAVNE INFORMACIJE

 

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 110/15), čl.21., s.4, tvrtka Fair Wind d.o.o. objavljuje sljedeće podatke: 

TVRTKA: Fair Wind d.o.o., turistička agencija i usluge u nautičkom turizmu

SKRAĆENI NAZIV: Fair Wind d.o.o.

SJEDIŠTE I ADRESA : Luke Botića 9, 21210 Solin

OSNOVNA DJELATNOST: pružanje usluge smještaja na plovilima - charter

PRAVNI OBLIK: društvo s ogranićenom odgovornošću upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA: Ivana Kovačić, jedini osnivač 

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 Kn uplaćen u cjelosti

MB: 4081480

MBS: 060301177

OIB: 19625230765

VAT ID: HR19625230765

RAČUN OTVORENI KOD: Zagrebačka banka dd Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
                                            IBAN: 
HR3323600001102385182
                                           SWIFT: ZABAHR2X

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17), čl. 21 tvrtka Fair Wind d.o.o. objavljuje sljedeće podatke: 

TVRTKA: Fair Wind d.o.o., turistička agencija i usluge u nautičkom turizmu

SJEDIŠTE I ADRESA : Luke Botića 9, 21210 Solin 

MB: 4081480

MBS: 060301177

OIB: 19625230765

VAT ID: HR19625230765

ID: HR - AB - 21 - 060301177

WEB ADRESA: www.croatia-charter.hr 

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TELEFON: +385 98 162 0992

RADNO VRIJEME: 08:00 - 16:00, ponedjeljak - petak

VODITELJ POSLOVA: Ivana Kovačić, direktor tvrtke Fair Wind d.o.o. s ovlaštenjem da društvo zastupa pojedinačno i samostalno. Za voditelja je imenovana temeljem Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice od strane Ekonomskog fakulteta u Splitu od 22.01.2014. pod rednim brojem 26/2008-1.

NADZORNO TIJELO: Ministarstvo turizma - Samostalni sektor turističke inspekcije Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb, Hrvatska

Uvjeti, sadržaj i cijene usluga su jasno istaknuti uz svaku uslugu. Fair Wind d.o.o. se obvezuje pridržavati istih, te se odriče prava njihovog mijenjanja nakon što gost uplati predujam/potvrdi rezervacijuusluge. Odmah po zaprimljenoj uplati avansa Fair Wind d.o.o. se obvezuje izdati gostu račun za primljeni predujam, a na dan odlaska gosta, odnosno po obavljenoj konzumaciji usluge, Fair Wind d.o.o. će stornirati izdani račun za primljeni predujam, te izdati gostu račun za izvršenu uslugu. 
Opći uvjeti pružanja usluga objavljeni su ovdje.
Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača može se pročitati na slijedećem ovdje.

Fair Wind Ltd uses cookies to improve your website experiences. You consent to our cookies if you continue to use this website.