OPĆI UVJETI ZA CHARTER PLOVILA SA SKIPEROM ILI POSADOM

1.      Uvod

 
Charter društvo Fair wind Ltd., OIB: 19625230765, (dalje u tekstu: Charter društvo), jamči vjerodostojnost informacija i uvjeta pod kojima je ponuđena charter flota. Charter društvo održava i brine o ponuđenim plovilima uz pažnju dobrog domaćina i jamči da su tehnički ispravna i u dobrom stanju. Osoba koja izvrši prvo plaćanje (dalje u tekstu: Klijent), i time potvrdi svoju rezervaciju za jedno ili više plovila iz ponude Charter društva, ulazi u pravni odnos s Charter društvom, čime daje svoju suglasnost o slaganju s općim uvjetima iznajmljivanja plovila i s uvjetima koji su ovdje navedeni za njegovo razmatranje. Svi podaci navedeni u ovim uvjetima čine pravnu obvezu i za Klijenta i za Charter društvo. Ovi uvjeti su temelj za rješavanje eventualno proizašlih sporova između Klijenta i Charter društva; stoga je Klijent obvezan pažljivo ih pročitati. Ako se ugovor o charteru sklapa uz posredovanje Agenta, Agent će preuzeti ulogu posrednika između Charter društva i Klijenta. Agent će biti odgovoran samo u kontekstu dužnosti i odgovornosti agenta sukladno ugovornom odnosu s Klijentom koji je na snazi. Posrednik će u ovom ugovoru, kao i u mogućim budućim revizijama i u svim jednostranim izjavama danima od strane Klijenta prema Charter društvu, djelovati kao ovlašteni predstavnik u ime i za račun Charter društva te je ovlašten za naplatu potraživanja.

2.      Skiper & Hostesa

Charter društvo će u ime Klijenta pronaći profesionalnog Skipera ili Skipera i Hostesu koji će djelovati po uputama i u ime Klijenta u svim okolnostima u svezi s upravljanjem, radom, kretanjem plovila osim ukoliko nije ugrožena sigurnost plovila, bilo koje osobe na plovilu ili treće osobe, u kojem slučaju ovlast Skipera nadmašuje ovlast Klijenta i on/a ima upute Charter društva spriječiti ili minimizirati ozljede i/ili štetu.

Odgovornosti i prava Skipera navedena su u članku 10. ovog dokumenta.

Odgovornosti i prava Hostese navedena su u članku 11. ovog dokumenta.

3.      Određivanje cijene


Sve cijene po cjeniku odnose se na sedmodnevni charter plovila, od jedne subote poslijepodne (17 sati) do druge subote ujutro (8 sati). Cijene su izražene u eurima. Cijene po cjeniku uključuju: tehničku kontrolu, čisto i suho plovilo s napunjenim spremnicima za gorivo i vodu (kakvi moraju biti i kada Klijent vrati plovilo), uporabu plovila i njegovih uređaja; obvezno osiguranje plovila; opsežno osiguranje koje nadmašuje vrijednost pologa definiranog ugovorom; hrvatsku dozvolu za upravljanje brodicom, dozvolu za charter plovila, i svaku informaciju objavljenu na internetskoj stranici na stranici prezentacije plovila. Lučke pristojbe izvan domaće marine, troškovi goriva, skipera, hostese i druge dodatne usluge na zahtjev nisu uključene u cijenu.

 

4.      Upiti i rezervacije


Upiti i rezervacije za charter plovila mogu se izvršiti putem e-maila, ispunjavanjem obrasca za upite na internetskim stranicama www.croatia-charter.hr ili osobno u uredu Charter društva. Potvrđivanjem rezervacije Klijent potvrđuje da je upoznat/a s Općim uvjetima za charter plovila i da u potpunosti shvaća i prihvaća te uvjete koji su obvezujući i za Klijenta i za Charter društvo. Klijent je obvezan pružiti sve informacije koje su potrebne za postupak rezervacije. Kada je rezervacija potvrđena i Klijent je dao sve tražene informacije, Charter društvo mu/joj šalje ugovor o charteru, čiji su sastavni dio Opći uvjeti, uz specifikaciju svih uključenih usluga, detalja u vezi cijena i plaćanja. Kako bi rezervacija postala konačna, Klijent se obvezuje platiti iznos čije je plaćanje specificirano u ugovoru potvrdom rezervacije. 

5.      Dinamika plaćanja i načini plaćanja

Smještaj se ima plaćati kako slijedi: Smještaj se ima plaćati kako slijedi:

 • 30% cijene najma plovila odmah nakon potvrde rezervacije.
 • 70% cijene najma najmanje mjesec (30 dana) prije početka razdoblja najma

Klijent može preuzeti rezervirano plovilo samo uz preduvjet da je izvršio sva potrebna plaćanja. Izvršavanjem prvog plaćanja Klijent potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu je određeno plovilo ponuđeno. Izvršavanjem prvog plaćanja sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za Klijenta i Charter društvo. Plaćanja se mogu vršiti u kunama ili u eurima na naš bankovni račun. Metoda plaćanja je specificirana u ugovoru o charteru po prethodnom dogovoru s Klijentom. 

6.      Otkazivanje i promjena usluge

Ukoliko Klijent zatraži promjenu rezervacije nakon što je predmetna rezervacija potvrđena, promjena je moguća samo za isto razdoblje koje je ranije rezervirano i ukoliko Charter društvo može ponuditi drugo plovilo kao zamjensko. Ukoliko Charter društvo ne može ponuditi drugo prikladno plovilo, promjena rezervacije se ima smatrati otkazivanjem rezervacije. Promjena razdoblja moguća je samo ukoliko je zatražena 60 ili više dana prije dana kojeg je imala početi usluga smještaja i ukoliko Charter društvo može ponuditi drugo zamjensko razdoblje. Klijent mora poslati obavijest o otkazivanju ili promjeni, ako je moguće poslati takvu obavijest, u pisanom obliku putem e-maila ili faksa. Ukoliko nije moguće promijeniti rezervaciju i to rezultira Klijentovim otkazivanjem rezervacije, primijenit će se niže navedeni uvjeti. Ukoliko Klijent zatraži promjenu rezervacije nakon što je predmetna rezervacija potvrđena, promjena je moguća samo za isto razdoblje koje je ranije rezervirano i ukoliko Charter društvo može ponuditi drugo plovilo kao zamjensko. Ukoliko Charter društvo ne može ponuditi drugo prikladno plovilo, promjena rezervacije se ima smatrati otkazivanjem rezervacije. Promjena razdoblja moguća je samo ukoliko je zatražena 60 ili više dana prije dana kojeg je imala početi usluga smještaja i ukoliko Charter društvo može ponuditi drugo zamjensko razdoblje. Klijent mora poslati obavijest o otkazivanju ili promjeni, ako je moguće poslati takvu obavijest, u pisanom obliku putem e-maila ili faksa. Ukoliko nije moguće promijeniti rezervaciju i to rezultira Klijentovim otkazivanjem rezervacije, primijenit će se niže navedeni uvjeti:

 • Ukoliko Klijent otkaže rezervaciju (booking) usluge smještaja na plovilu 32 ili više dana prije dana kojeg je usluga smještaja trebala početi, Charter društvo će zadržati 50% cijene usluge smještaja. 
 • Ukoliko Klijent otkaže rezervaciju (booking) usluge smještaja na plovilu do 31 dana kojeg je usluga smještaja trebala početi, Charter društvo će zadržati 100% cijene usluge smještaja
 • Ukoliko, iz bilo kojeg razloga, Klijent otkaže uslugu smještaja na plovilu, nakon što su preuzeli predmetni smještaj, Charter društvo će zadržati ukupnu cijenu usluge smještaja i Klijent će snositi sve troškove koji bi iz toga mogli proizaći.
 • U slučaju ograničenja putovanja koja se odnose na Covid - 19 na snazi bilo ​​u Hrvatskoj ili zemlji Klijenta u razdoblju rezervacije  a što će spriječiti Klijenta da preuzme plovilo. Charter tvrtka će klijentu vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.
  Pod ograničenjima putovanja smatraju se:
  - službeno zatvorene granice
  - 7 ili više dana karantene nametnute klijentu po povratku s praznika
  - ako su službeno zabranjeni plovidba ili sva putovanja koja nisu nužna
  Pod ograničenjima putovanja ne smatraju se:
  - obvezni Covid19 (PCR) test prije ili nakon Klijentovih praznika
  - smetnje u prijevozu

Ukoliko Klijent koji otkaže rezervaciju pronađe novog Klijenta za istu rezervaciju, Charter društvo će naplatiti samo moguće troškove prouzročene zamjenom subjekata5 

7.      Jamstveni polog

Povratni jamstveni polog je plativ po ukrcaju za pokriće odbitaka sukladno politici društva i može se platiti u gotovini ili kreditnom karticom (VISA, MASTERCARD). Jamstveni polog će biti vraćen u punom iznosu osim ukoliko se ne utvrdi šteta ili nedostatak na jahti ili opremi tijekom povrata jahte.  U slučaju gubitka ili oštećenja opreme, pojedinih dijelova jahte ili same jahte, Charter društvo će zadržati iznos (ili dio cijelog pologa), koji odgovara vrijednosti popravka, nabave i / ili kupnje opreme ili pojedinog dijela jahte.

Ostavljanje pologa je obvezno također i kada Klijent unajmi usluge skipera. U tom slučaju ostavljeni polog se ne može koristiti za pokriće troškova prouzročenih nepažnjom, lošim upravljanjem brodom i lošim rukovanjem opremom od strane skipera.

8.      Preuzimanje plovila


Brod se može preuzeti u dogovorenom vremenu i na dogovorenom mjestu, od 17 sati do 20 sati. Ukoliko Klijent ne preuzme brod unutar 12 sati od dogovorenog vremena bez prethodne najave, Charter društvo je ovlašteno jednostrano raskinuti ugovor i Klijent nema pravo naknadno tražiti kompenzaciju.

Ukoliko iz bilo kojih razloga Charter društvo nije u mogućnosti isporučiti rezervirani brod u dogovoreno vrijeme na dogovorenom mjestu, Charter društvo ima 24 sata od dogovorenog vremena preuzimanja broda da Klijentu na raspolaganje stavi drugi brod s jednakim ili boljim karakteristikama uz naknadu Klijentu za 24 sata tijekom kojih nije bio u mogućnosti koristiti brod. Ukoliko to Charter društvo ne uspije, Klijent ima pravo na raskid ugovora i povrat već plaćenog iznosa. Ukoliko Klijent odluči pričekati zamjenski brod duže od prethodno dogovorenih 24 sata, može dobiti povrat iznosa najma za dane tijekom kojih nije bio u mogućnosti koristiti brod. Ne postoji odgovornost Charter društva za iznose veće od iznosa najma, kao i za bilo koje drugo pravo Klijenta na kompenzaciju.

Charter društvo neće biti odgovorno za bilo kakva kašnjenja zbog više sile ili loših vremenskih uvjeta.

Charter društvo je obvezno izdati Klijentu tehnički ispravan brod i potpuno opremljen punim spremnicima za vodu i gorivo, čistog i suhog, spremnog za plovidbu. 

Prilikom preuzimanja broda Skiper je dužan u ime Klijenta pažljivo provjeriti i ispitati stanje broda i njegove opreme te provjeriti odgovara li kontrolni popis inventara stvarnom stanju. Eventualne primjedbe iznose se isključivo prije početka putovanja. Eventualno prikriveni nedostaci ili manjkavosti broda i / ili opreme koji nisu bili poznati Charter društvu prilikom predaje broda, kao i oštećenja i nedostaci po povratu broda koje Charter društvo nije moglo predvidjeti, ne daju Klijentu pravo na zahtijevanje popusta na cijenu najma.

9.      Povrat plovila


Skiper je obvezan vratiti brod u polaznu luku definiranu u ugovoru u petak navečer do 18 sati osim ukoliko nije drugačije određeno, čistog i urednog, s punim spremnicima goriva i vode, spremnog za daljnju plovidbu, tj. u istom stanju u kojem ga je preuzeo. Pri povratu broda predstavnik Charter društva će izvršiti kompletan pregled njegovog općeg stanja i opreme te usporediti trenutni inventar i opremu s popisom inventara.

10.  Obveze i odgovornosti Klijenta

 1. Klijent je obvezan pridržavati se zakona zemlje domaćina
 2. Klijentu nije dopušteno: pružati usluge smještaja na plovilu trećim osobama; - iznajmljivati plovilo trećim osobama; sudjelovati u natjecanjima koja uključuju uporabu plovila; uporaba plovila u gospodarske svrhe; uporaba plovila za profesionalni ribolov; uporaba plovila u svrhe škole jedrenja; ploviti tijekom nesigurnih vremenskih uvjeta.
 3. Klijent je obvezan platiti Charter društvu sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog djelovanja i / ili nemara Klijenta, koji ne pokriva osiguranje i za koje je Charter društvo odgovorno prema trećim osobama. Klijent je posebice odgovoran ukoliko je plovilo zaplijenjeno zbog protuzakonitih radnji.
 4. Kod gubitka i / ili štete na plovilu koji / koja je bila rezultat nezgode ili neopreznosti Klijenta, Charter društvo će zatražiti uklanjanje štete, tj. obeštećenje, podmirujući te troškove novcem koji je dan kao polog. Ukoliko troškovi nadmašuju iznos deponiranog pologa, preostale troškove će snositi osiguravajuće društvo koje je izdalo policu osiguranja za predmetno plovilo.
 5. Nije dopušteno na plovilu držati kućne ljubimce (poput pasa, mačaka, ptica itd.).
 1. Nije dopušteno ukrcati više putnika nego onoliko za koliko je putnika brod namijenjen, kao ni ukrcaj više ljudi od onih koji su navedeni na popisu posade.
 2. Klijent će biti odgovoran za štetu koju on ili ostali putnici prouzroče na plovilu ili njegovom unutarnjem inventaru (poput stakla na prozorima, presvlakama, stolariji, itd.).
 3. On će se pridržavati svih sigurnosnih uputa danima od strane skipera plovila, jer je sukladno svjetskom pomorskom pravu  skiper jedina odgovorna osoba za ljude na samoj jahti.
 4. On će biti odgovoran za operativne troškove cijelog razdoblja chartera za sebe i svoje goste.

11.  Obveze i odgovornosti Skipera

 1. Skiper će u ime klijenta pregledati unutrašnjost i vanjski dio jahte.
 2. Skiper će Klijentu demonstrirati sigurnosnu opremu i funkcionalnost jahte i njene opreme, kao i sve postupke u slučaju hitne situacije.  
 3. Skiper je odgovoran za upravljanje jahtom, pristajanje, sidrenje i manevriranje te za održavanje palube i kabine u čistom, dobrom i potpuno funkcionalnom stanju. Drugi zadaci poput čišćenja, kuhanja itd. nisu dio obveza Skipera.
 4. Skiper bi trebao odgovoriti na sve zahtjeve Klijenta u pogledu raznih turističkih informacija i podijeliti svo znanje koje bi mogao imati (poput zanimljivih sidrišta, vidika i lokacija, muzeja, restorana, noćnog života, atrakcija, mjesta za vodene sportove itd.) djelujući djelomično i kao „vodič“ ili lokalni „domaćin“ u najvećem mogućem opsegu.
 5. Skiper bi trebao upravljati i ploviti jahtom otprilike maksimalno 8 sati dnevno (osim ukoliko nije ugovoreno drugačije). Skiper nikada ne smije jahtu ostavljati bez nadzora dok je usidrena i trebao bi biti na oprezu tijekom dana i noći kako bi osigurao sigurnost putnika i jahte. Skiper će konzultirati Klijenta u vezi željenog plana plovidbe i rute te će isto koordinirati uzimajući u obzir sigurnost i užitak putnika. Skiperi svih jahti jedrilica bi uvijek trebali koristiti jedra što je više moguće (osim ukoliko Klijent ne želi motorni pogon ili ukoliko smjer puhanja vjetra uopće ne dopušta jedrenje).
 6. Ako vjetrovi pušu izrazito jako, o prosudbi Skipera ovisi (nakon procjene vještina i sposobnosti putnika i uvjeta koji vladaju na sljedećem odredištu) treba li jahta isploviti iz luke ili ne. U svim takvim slučajevima Skiper bi trebao detaljno objasniti situaciju Klijentu i trebali bi se međusobno usuglasiti u pogledu alternativnog plana za sljedećih nekoliko dana.
 7. Skiper je u potpunosti odgovoran za pristajanja jahte, dopunjavanje vode i dizelskog goriva i goriva za vanbrodski motor i za rješavanje formalnosti u luci. Klijent će platiti sve ove troškove.
 8. Skiper donosi odluku u skladu s vremenskim uvjetima i prognozom može li provesti noć u luci ili u usidren u uvali.
 9. Skiper će hranu dobivati od Klijenta te će mu na plovilu biti dodijeljena spavaća kabina/ležaj.
 10. Skiper je odgovoran za svaku štetu koja se dogodi jahti i/ili njenoj opremi tijekom jedrenja, plovidbe uz pomoć motora, sidrenja, pristajanja i upravljanja, uz preduvjet da jednostavno (kao skiper s prosječnim iskustvom) može predvidjeti štetu i definitivno ju može izbjeći. Kao i kod chartera bez najma posade, Klijent je jednako odgovoran za preostale štete koju on ili preostali putnici nanesu jahti ili njenoj opremi ili njenom unutarnjem inventaru (poput stakla na prozorima, presvlakama, stolariji, itd.).
 1. Klijent je obvezan pridržavati se svih sigurnosnih uputa danima od strane skipera jahte, jer je sukladno svjetskom pomorskom pravu skiper jedina odgovorna osoba za ljude na samoj jahti.
 2. Smatra se da je Klijent sposoban pomoći Skiperu tijekom plovidbe/pristajanja jahte. Ukoliko to nije Klijent, jedan od putnika bi trebao pomoći Skiperu – kada je to potrebno – pridržavajući se uputa i smjernica koje navodi Skiper. Ne primjenjuje se ukoliko je angažirana hostesa.
 3. Ukoliko Skiper ne pruža svoje usluge kako je opisano prethodno u smjernicama, ili ako Klijent ima druge ozbiljne razloge, on ima pravo zatražiti promjenu Skipera kontaktirajući Charter društvo i opravdavajući razloge za takav zahtjev.  

12.  Obveze i odgovornosti Hostese

 1. Hostesa će pripremiti i poslužiti doručak i ručak i obavljati dnevnu kupnju. Hostesa bi trebala dobiti preferencije klijenata i pripremiti svu hranu s tim u skladu. Hostesa bi trebala pridati posebnu pozornost svim posebnim nutricionističkim potrebama i ograničenjima koje Klijent odredi (poput vegetarijanskih ograničenja, podnošljivosti glutena, vrsti mesa, odabiru vina itd.). Klijent će platiti trošak hrane i pića.
 2. Hostesa će voditi računa o svakodnevnom čišćenju plovila, uključujući salon, kuhinju, zahode i kabinu. Sve dodatne usluge koje bi hostesa trebala pružati imaju se dogovoriti unaprijed.
 3. Hostesa će hranu dobivati od Klijenta te će im na plovilu biti dodijeljena spavaća kabina/ležaj.
 1. Ukoliko Hostesa ne pruža svoje usluge kako je opisano prethodno u smjernicama, ili ako Klijent ima druge ozbiljne razloge, on ima pravo zatražiti promjenu Hostese kontaktirajući Charter društvo i opravdavajući razloge za takav zahtjev.  

13.  Štete na plovilu

 Skiper će bez odgode obavijestiti Charter društvo o bilo kojoj mogućoj posljedičnoj šteti, odgovornosti za štetu,  sudare, nezgode, onesposobljavanja, kvarove u radu, pljenidbu jahte ili drugim događajima. Skiper će se pridržavati uputa Charter društva za popravak štete. Ukoliko nije moguće popraviti štetu na licu mjesta Skiper može biti obvezan – slijedom zahtjeva od strane Charter društva – vratiti se ranije u polaznu marinu ukoliko je to opravdano i razumno slijedom okolnosti. Ukoliko bi Charter društvo bilo odgovorno za štetu, troškovi chartera će biti nadoknađeni Klijentu za svaki započeti dan nekorištenja plovila razmjeno prema broju dana. Ako Charter društvo nije odgovorno, Klijent nema pravo zahtijevati bilo kakvu kompenzaciju.

U slučaju štete ili nedostatka na jahti ili njenoj opremi prouzročenoj normalnim korištenjem jahte, Charter društvo je obvezno ukloniti štetu po obavijesti. Ukoliko Charter društvo ukloni štetu unutar 24 (dvadesetičetiri) sata, Klijent nema pravo zahtijevati nikakav povrat.

Ukoliko su Klijent ili preostali putnici odgovorni za štetu na plovilu ili njegovoj opremi, on / ona će snositi troškove do iznosa plaćenog jamstvenog pologa. Štete koje premašuju iznos pologa bit će pokrivene osiguranjem Charter društva, osim ukoliko skiper ili posada djeluju hotimice ili grubom nepažnjom kršeći odredbe ugovora o charteru.

14.  Osiguranje


Osiguranje se utvrđuje uvjetima koji su definirani od strane osiguravatelja kod kojeg je jahta osigurana. Jahta je osigurana od štete prouzročene od strane trećih osoba i u cijelosti je osigurana od svake štete koja može rezultirati zbog više sile do registriranog iznosa vrijednosti jahte za rizike sukladno polici osiguranja. Osigurana je posada jahte. Uvjeti pod kojima je jahta osigurana sastavni su dio ovog ugovora i bit će dostavljeni Najmoprimcu prilikom preuzimanja jahte. U slučaju većih havarija, kao i onih u koje su uključeni drugi brodovi, Skiper je obavezan o slučaju odmah izvijestiti ovlašteni ured lučke kapetanije i zabilježiti ju u zapisniku (tijek događaja, procjena štete) za osiguravajuće društvo. Skiper je također obvezan izvijestiti ured Charter društva.

15.  Gubitak imovine

Charter društvo nije odgovorno za gubitke i / ili oštećenja imovine Klijenta i ostalih članova posade, tuđe imovine koja je ostavljena i držana na brodu, u transportnom vozilu, u uredu Charter društva ili na brodu. Plaćanjem potrebnog pologa i iskazivanjem suglasnosti s općim uvjetima iznajmljivanja broda Klijent se odriče njegovih prava na potraživanje kompenzacije od strane Charter društva za gubitke i / ili štetu njegove osobne i / ili tuđe imovine.

16.  Pritužbe


Ukoliko bilo koji Klijent smatra da već plaćene usluge nisu u potpunosti i / ili  kvalitetno izvršene, ima pravo na podnošenje pritužbe Charter društvu. Klijent može zatražiti proporcionalnu kompenzaciju samo ukoliko je tijekom odjave broda podnio pisanu pritužbu i priložio svu odgovarajuću dokumentaciju. I Klijent i zastupnik Charter društva bi trebali potpisati pisanu pritužbu. Charter društvo neće uzeti u obzir naknadno zaprimljene i nepotpuno dokumentirane pritužbe. Charter društvo je obvezno pisanim putem predložiti rješenje na primljenu pritužbu unutar sedam (7) dana po njenom primitku. Charter društvo može odgoditi razdoblje rješavanja za maksimalno dodatnih sedam (7) dana u svrhu prikupljanja podataka i provjere pritužbe koji se izravno ili neizravno odnose na uključene osobe koje su u njoj navedene. Klijent se odriče posredovanja od strane druge osobe, pravnih institucija ili davanja informacija medijima dok Charter društvo ne predloži rješenje pritužbe. Ukoliko Klijent prekrši ovu odredbu, zbog kršenja procedure, neovisno o njegovim tvrdnjama, gubi pravo na kompenzaciju. Charter društvo ima pravo zahtijevati kompenzaciju od Klijenta zbog štete koju je nanio Charter društvu. Najviši iznos kompenzacije može biti jednak iznosu oglašene usluge ali ne može uključivati već korištene usluge ili cijeli iznos najma. To isključuje pravo Klijenta na kompenzaciju za nematerijalnu štetu (poput bankovnih naknada za doznačivanje novca, telefonskih troškova, dodatnih troškova goriva, gubitak vremena, prekomjerni stres, duševne boli...). Charter društvo se ne može smatrati odgovornim za moguće vremenske uvjete, temperaturu ili vidljivost mora, prometna odredišta i sve slične situacije i događaje koji mogu prouzročiti nezadovoljstvo Klijenta, ali nisu izravno povezani s kvalitetom rezervirane usluge. 

17.  Sudska nadležnost


Klijent i Charter društvo nastojat će razriješiti sve sporove koji mogu nastati uz suglasnost obje ugovorne strane, u svezi s ovim Općim uvjetima. U slučaju da suglasnost obje ugovorne strane ne može biti postignuta, ugovorne strane ugovaraju sudsku nadležnost nadležnog suda u Splitu. Primjenjivo pravo će biti pravo Republike Hrvatske.

Fair Wind Ltd uses cookies to improve your website experiences. You consent to our cookies if you continue to use this website.